Realizacje


tutor22 - maly

METATUTOR

Rozwiązania dla edukacji

Innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika.

Zobacz szczegóły

Eduscience

Rozwiązania dla edukacji

25 000materiałów edukacyjnych

5500uczniów i rodziców

500nauczycieli i pedagogów

250szkół w projekcie

Zobacz szczegóły Platforma Eduscience

Obejrzyj program TVP1 na temat projektu Eduscience

Zobacz szczegóły

nSzkoła

Rozwiązania dla edukacji

Platforma nSzkoła

American Systems z powodzeniem wdrożył rozwiązania dla edukacji w ponad 800 szkołach.

Zobacz szczegóły
mmodeloweza

Modelowe zarządzanie jakością w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego

Rozwiązania dla edukacji

Realizacja projektu przyczyni się do kształcenia przyszłych pracowników lepiej przygotowanych do pracy na regionalnym rynku pracy i tym samym zmniejszenie ilości bezrobotnych absolwentów szkół wyższych oraz wpłynie na wzrost zadowolenia pracodawców z jakości kapitału ludzkiego w województwie lubuskim.

Zobacz szczegóły
meta-tutor

META-TUTOR

Rozwiązania dla edukacji

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i metod nauczania już we wczesnych fazach kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizowany projekt umożliwi szkołom gimnazjalnym z województwa kujawsko-pomorskiego wykorzystywanie innowacyjnej platformy edukacyjnej w celu tworzenia programu nauczania przedmiotów ścisłych realizowanych w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem TIK.

Zobacz szczegóły
liczby

Liczby.pl

Rozwiązania dla edukacji

Portal dostarcza rewolucyjne rozwiązania dla wielu użytkowników w tym uczniów, studentów, rodziców, nauczycieli. Liczby.pl posiadają narzędzia, które w szybki i łatwy sposób doprowadzą użytkownika do rozwiązań oraz przedstawią w jaki sposób zostało to osiągnięte.

Zobacz szczegóły
mporadnikpoz

Poradnik pozytywnego myślenia

Rozwiązania dla edukacji

Projekt ma na celu podniesienie u uczniów szkół gimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poziomu umiejętności korzystania z doradztwa edukacyjnego. W ramach projektu opracowane zostanie spójne narzędzie w formie platformy i gry oraz materiały metodyczne do rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Zobacz szczegóły
mwiedzauj

Wiedza ujarzmiona

Rozwiązania dla edukacji

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego woj. pomorskiego.

Zobacz szczegóły
melearning

Tylko dla dorosłych

Rozwiązania dla edukacji

Celem projektu „Tylko dla dorosłych” było wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego/praktycznego/ doskonalenia zawodowego województwa mazowieckiego.

Zobacz szczegóły
mwirtualnie

Wirtualnie znaczy efektywniej

Rozwiązania dla edukacji

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w województwie dolnośląskim poprzez wdrożenie w okresie realizacji projektu innowacyjnej platformy e-learningowej oraz świadczenie usług doradczych.

Zobacz szczegóły
mdojrzalaszk

Dojrzała szkoła

Rozwiązania dla edukacji

Celem projektu „Dojrzała szkoła” jest wdrożenie w szkołach dla dorosłych województwa lubelskiego innowacyjnej platformy e-learningowej.

Zobacz szczegóły
mkliknijpo

Kliknij po wiedzę

Rozwiązania dla edukacji

Celem projektu „Kliknij po wiedzę” jest wdrożenie w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego/praktycznego/doskonalenia zawodowego województwa wielkopolskiego innowacyjnej platformy e-learningowej.

Zobacz szczegóły
mmegabajty

Megabajty wiedzy

Rozwiązania dla edukacji

Celem projektu jest wdrożenie w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego/praktycznego/doskonalenia zawodowego województwa kujawsko-pomorskiego innowacyjnej platformy e-learningowej.

Zobacz szczegóły
przyjazna-szkola

Now@ szkoła – przyjazna szkoła

Rozwiązania dla edukacji

Firma American Systems Sp. z o.o. wraz ze spółką F5 Konsulting rozpoczęła realizację projektu „Now@ szkoła – przyjazna szkoła” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Zobacz szczegóły
baltic-plaza

Baltic Plaza - autorski system rezerwacyjny

Rozwiązania dla biznesu

Celem projektu było zaprojektowanie autorskiego systemu rezerwacji oraz autorskiego rozwiązania w zakresie strony internetowej dla Baltic Plaza hotel**** mediSPA & fit. Projekt zakładał również stworzenie identyfikacji wizualnej.

Zobacz szczegóły
zookarolnastrone

Inteligentna kolejka dla Nowego ZOO w Poznaniu

Rozwiązania dla biznesu

W ramach współpracy z firmą Inteligentne Instalacje Sp. z o.o. opracowaliśmy oprogramowanie dla obsługi kolejki w Nowym ZOO w Poznaniu.

Zobacz szczegóły
budnet

Budnet.pl

Rozwiązania dla biznesu

Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców i uczestników rynku budowlanego. Użytkownicy portalu, to zarówno ludzie związani z budownictwem zawodowo (kadra menedżerska, dyrektorzy, prezesi), jak i osoby budujące lub remontujące swoje domy bądź mieszkania.

Zobacz szczegóły
skrzydladlabiznesu

Skrzydła dla biznesu

Rozwiązania dla biznesu

Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji zawodowej. Uczestnikom/czkom projektu udzielono wsparcie finansowe (do 40 tys.) oraz wsparcie pomostowe (do 1.500,00 wypłacane przez 6 miesięcy) na rozwój przedsiębiorczości. Osoby te objęte zostaną również dodatkowym, specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Zobacz szczegóły
eko-liderzy

EKO LIDERZY

Rozwiązania dla biznesu

Profesjonalne szkolenia z zakresu ekoturystyki dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników z branży turystycznej. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstw o programy ekoturystyki poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania i wdrażania oferty ekoturystycznej.

Zobacz szczegóły
medumotywator_logo

Edumotywator

Rozwiązania dla biznesu

Celem Projektu jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej dolnośląskich przedsiębiorstw dzięki przeszkoleniu ich pracowników/c z zakresu tworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju przy użyciu nowoczesnych narzędzi ICT.

Zobacz szczegóły
technologiaw

Technologia w służbie rynku pracy

Rozwiązania dla biznesu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych do 27 roku życia z powiatów myszkowskiego, częstochowskiego i miasta Bytom do 28.02.2015 r.

Zobacz szczegóły
mfundament_logo

Fundament sukcesu

Rozwiązania dla biznesu

Projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności w przetargach i sprawności realizacji inwestycji 60 zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej poprzez rozwój kompetencji ich 270 pracowników. Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekt zakłada udział 60 zachodniopomorskich mikro- i małych przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej oraz ich 270 pracowników w szkoleniach.

Zobacz szczegóły
mectp_logo

ETCP

Rozwiązania dla biznesu

Projekt zakładał opracowanie platformy intranetowej dla zbierania wewnętrznych informacji z 16 krajów europejskich należących do European Construction Technology Platform (ECTP).

Zobacz szczegóły
mfocus1

Fokus on-line

Rozwiązania dla biznesu

Oprogramowanie Focus on-line pozwala na śledzenie przebiegu badania w pracowni Focus Grup Interwiew, bez konieczności przyjazdu do siedziby firmy, osoby zamawiającej. Dzięki strumieniowemu przesyłaniu skompresowanych pakietów, użytkownik posiadający szybkie łącze internetowe może oglądać na żywo przebieg badania.

Zobacz szczegóły
loga popc

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020404

Sieci szerokopasmowe

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020404) sieci szerokopasmowej o łącznej długości 45,19 km. W wyniku realizacji projektu 1013 gospodarstw domowych uzyska dostęp...

Zobacz szczegóły
loga popc

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406

Sieci szerokopasmowe

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020406) sieci szerokopasmowej o łącznej długości 57,31 km. W wyniku realizacji projektu 1483 gospodarstwa domowe oraz 3 jednostki...

Zobacz szczegóły

Back to Top